CSR Best Practice 2011.

A Magyar PR Szövetség 2007-ben hirdette meg első alkalommal a vállalati felelősségvállalás hazai példaértékű gyakorlatait bemutató CSR Best Practice pályázatát. Az elmúlt néhány évben számtalan kiváló, követhető és követendő példát ismerhetett meg a hazai közönség nemcsak a multinacionális cégek, de a hazai nagyvállalatok illetve a kis- és középvállalkozások szektorából is. Lapunk közli az MPRSZ Pályázati kiírását.

MPRSz CSR Pályázata

Az MPRSZ 2010-ben megújította pályázati rendszerét. Továbbra is díjazzuk azon vállalatokat, amelyek teljességgel megvalósítják a felelős működés elvét és napi működésükben látható az etikus, a társadalmilag érzékeny és a fenntartható
fejlődésre törekvő szemlélet. Azonban 2010. évtől nagyobb teret kívánunk adni az olyan, projekt szintű CSR kezdeményezéseknek is, amelyek követendő példának állíthatók, jó kezdeményezések, mégha a vállalat maga nem is rendelkezik még fenntarthatósági stratégiával, vagy ha a vállalat egészére még nem is jellemző a felelős működés elve.

Az új struktúra felállításának célja, hogy a jövőben még inkább előtérbe kerüljenek a felelősséget, mint üzletvezetési módot megvalósító vállalatok, amelyeknek működését napi szinten hatja át a CSR eszméje, de elismerjük azokat a CSR akciókat
is, amelyek értékesek és követendőek lehetnek más üzleti szereplők számára is.

A CSR Best Practice pályázat struktúrája a következő:

1. „VALÓBAN FELELŐS VÁLLALAT” CÍM.

Ezen címet azok a vállalatok nyerhetik el, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

Szállítás

Hagyományos vállalat

A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac.

Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, Igazságosság társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben.

Érthető a különbség a gazdaság A fogalom nem érthető. Gazdasági és a gazdasági mánia között. A Ökonomizmus szereplőknek természetes célja a gazdaságosság fontos feltétel, gazdaságosság. de nem fő cél.

Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növekedéssel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell.

Azt állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet
(igények) aktív növelése kötelező.

A kritériumok megtalálhatók Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat c könyvében. Ezeknél a vállalatoknál a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság és az üzleti etika menedzsment szemlélet, rendelkeznek CSR stratégiával, amely minden szinten áthatja napi működésüket, beleértve az általuk gyártott/forgalmazott terméket és nyújtott szolgáltatást is.

A Valóban Felelős Vállalat címet kizárólag azok a cégek nyerhetik el, amelyek pályázatát egy – az MPRSZ által felkért  szakértőkből álló – független bizottság megvizsgálta, és azok valóságtartalmát hitelesítette. A szakértőkből álló bizottság a
pályázatok előzetes elbírálása után személyes látogatást tesz a pályázó vállalatnál annak érdekében, hogy verifikálja a pályázatban megfogalmazottakat.

2. „PÉLDAÉRTÉKŰ CSR GYAKORLAT 2011” CÍM

Ebben a kategóriában olyan integrált, felelős, átfogó (CSR) programokkal lehet nevezni, melyek 2010. évben CSR stratégia mentén valósultak meg az érdekgazda csoportok bevonásával, folyamatos ellenőrzéssel és visszacsatolással, és a pályázó
szervezet és CSR aktivitásai megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

A vállalat rendelkezik CSR stratégiával, a megvalósított programok nem elszigeteltek és/vagy eseti jellegűek A felelősség elve áthatja a vállalat teljes működését, az érvényesül az alaptevékenységében is, és megvalósul az érdekcsoportokkal folytatott napi kapcsolatokban
A vállalati felelősségvállalás nem csupán jótékonykodásról és mecenatúráról szól, hanem felelős gondolkodásról és a  társadalmi/környezeti problémák megoldásában való aktív szerepvállalást jelent.
A CSR program választ nyújt az érintett csoportok felől megfogalmazódó elvárásokra, vagy tapasztalható kritikára és kockázatokra Nemzetközi vállalat esetén a nemzetközi CSR stratégiát a cég megfelelően adaptálja a helyi viszonyokra
A CSR stratégia és programok a menedzsment támogatásával és közreműködésével valósulnak meg
A programokban részt vesznek, involválódnak a vállalat munkatársai, és a végrehajtása alatt folyamatos ellenőrzés, értékelés valósul meg  A programok eredményeit a vállalat beépíti a napi működésébe, és figyelembe veszi a CSR stratégia későbbi továbbfejlesztése során is.

A pályázati anyagban kérjük összefoglalni a megvalósult sajátosságait, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a vállalat alaptevékenységében, működésében és vezetésében
A felelős program(ok) célja
A felelős programot/programokat megelőző kutatás és annak eredményei

A felelősségvállalás stratégiája
A felelős program(ok) megvalósítása
A megvalósult programokra költött összeg (opcionális)
A felelős program(ok) kommunikálása (a megvalósítás alatt és azt követően, ill. befelé és kifelé egyaránt)
Értékelés, a felelős program(ok) eredményei
A felelős program(ok) hatása a vállalat külső és belső érdekcsoportokkal
fennálló kapcsolatára.

3. MINTAÉRTÉKŰ CSR PROJEKT 2011. CÍM

Ebben a kategóriában olyan felelős (CSR) projektekkel lehet nevezni, melyek 2011. évben valósultak meg, és megfelelnek az alább kritériumoknak:

a projekt valamely (egy vagy több) társadalmi és/vagy környezeti problémára irányult
a projekt tervezésbe és megvalósításba bevonták az érdekgazda csoportokat,
a program végrehajtása során folyamatos ellenőrzés, értékelés és visszacsatolás valósult meg
a projekt eredményeit a vállalat beépíti a napi működésébe, és figyelembe
veszi egy önálló CSR stratégia későbbi kialakításához vagy továbbfejlesztéséhez is
a projekt nem kizárólag marketing (termék vagy szolgáltatás népszerűsítését) célokat szolgált
a projektnek számszerűsíthető eredményei vannak
a projektet és eredményeit a vállalat megfelelően kommunikálta.

A pályázatot mindhárom díjra vonatkozóan az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:

  • Kis- és középvállalat
  • Magyar nagyvállalat
  • Nemzetközi cég magyar leányvállalata
  • Közintézmény/Önkormányzat


A pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalók:

1. Pályázhat minden olyan, Magyarországon működő vállalat – mérettől függetlenül –
illetve közintézmény, amely (i) Magyarországon került bejegyzésre, vagy (ii)
nemzetközi vállalat magyarországi leányvállalataként Magyarországon működik.

2. A három kategóriára (VFV, Példaértékű CSR Gyakorlat 2011, Mintaértékű CSR
Projekt 2011) külön kell pályázni.

3. A pályázat első oldalán kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

A pályázott kategória
A pályázati anyag címe
A vállalat főbb adatai (név, cégforma, székhely, fő tevékenység, székhely,
levelezési cím, adószám, bankszámlaszám)
Kontaktszemély, és annak elérhetőségi adatai

4. Jognyilatkozat:

A pályázatra nevező vállalkozás nevezésével tudomásul veszi, hogy a Magyar Public
Relations Szövetség a nyertes pályaműveket közzéteszi, és CSR road-show
programja keretében promótálja is azokat. Nevező vállalat ezért pályázatát köteles
PowerPoint prezentációban is összefoglalni, a nevezési dokumentumok között ezt a
prezentációt is csatolni pályázatához, illetve pályázatával – nyertes pályamunka
esetén

vállalja, hogy pályamunkáját a szövetség által biztosított helyszíneken/rendezvényeken bemutatja.

5. Nevezési díj:

A VFV kategória és a Példaértékű CSR Gyakorlat 2011. nevezési díja: 100.000 Ft + ÁFA

A Mintaértékű CSR Projekt 2010. kategória nevezési díja: projektenként 50.000 Ft+ÁFA.

Három vagy több projekt nevezése esetén a nevezési díj összesen 120.000 Ft+ÁFA.

A nevezési díjat a kategória megjelölésével a Magyar PR Szövetség K&H 10402166-
21629853-00000000 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben.
(A cégek számlaigényüket jelezzék a MPRSZ titkárságának: mprsz@mprsz.hu)

Közintézmények/önkormányzatok számára a nevezés díjmentes, lévén közpénzek
felhasználásáról van szó, és az nem fordítható a szervezet saját munkájának
értékelésére, vagy megmérettetésére.

6. Nevezési határidő: 2012. április 30.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

7. Technikai elvárások:

A pályázati anyag maximális mérete: limitált, mérete maximum 60.000 karakter lehet, amely nem tartalmazhatja a mellékleteket. Ezeket külön kérjük leadni. (A nagy terjedelmű fotókat, filmeket, kiadványokat digitális formában külön adathordozón – DVD, CD – kérjük mellékelni! A mellékleteknek nincs terjedelmi korlátja.)
A pályázatról kérünk egy rövid PowerPoint prezentációt készíteni, amelyet az MPRSZ közzétehet információs felületein, ill. a CSR road-show rendezvényeken.
A pályázatokat a palyazat@mprsz.hu e-mail címre kérjük megküldeni!
A beadni kívánt fényképek minimális felbontása: 300 dpi.

(Amennyiben a pályázati anyag és mellékleteinek együttes terjedelme miatt mail-en
nem küldhető, úgy kérjük külön, digitális adathordozón, 5 példányban az MPRSZ
titkárságára eljuttatni: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a).

8. Elbírálás:

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el 2012. július 31-ig. A szakmai zsűri
tagjai:

Czakó Borbála – a Magyar Köztársaság londoni nagykövete, a HBLF elnöke
Demcsák Mária – a Piac&Profit magazin főszerkesztője
Dr. Szeles Péter – a MPRSZ elnöke
Galambosné Dudás Zsófia- a KÖVET projektvezetője
Igaz Zoltán – a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért volt
alelnöke

9. Eredményhirdetés:

A pályázat eredményhirdetésére 2012 őszén kerül sor. A nyertes pályaműveket ezt
követően ismét digitális könyv formátumban jelentetjük meg, és online, illetve DVD
formában fogja a szövetség terjeszteni.

A pályázat eredményhirdetését követően a MPRSZ által a CSR szellemiségének a
kisvállalkozók körében történő elterjesztése, népszerűsítése érdekében a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával közösen kezdeményezett ún. CSR road-show
rendezvénysorozat egyes (megyeszékhelyek) állomásain a CSR Best Practice
pályázat nyertes pályamunkái (a pályázó cég által) bemutatásra is kerülnek.

 

Forrás: MPRSZ