E-egészségügyi fejlesztések Európában

Európai Uniós munkacsoport ad tanácsot az európai betegek és egészségügyi rendszerek érdekében az e-egészségügy terén megvalósítandó fejlesztésekről

 

 

Az EU e-egészségüggyel foglalkozó munkacsoportja első ülését május 10-én Budapesten tartotta Észtország elnöke, Toomas Hendrik Ilves vezetésével. A munkacsoport célja, hogy értékelje az információs és kommunikációs technológiák (IKT) szerepét az egészségügyi és szociális ellátásban, és javaslatokat tegyen az egészségügyi innovációnak az IKT segítségével történő felgyorsítására a betegek, az ellátásban részt vevők és az egészségügyi ágazat érdekében. A magas szintű tanácsadó csoport, amelynek találkozója az e-egészségügyi héttel összefüggésben zajlott Magyarországon, egészségügyi szakemberekből, a betegek, valamint az orvosi, a gyógyszerészeti és az IKT-ágazat képviselőiből, jogi szakértőkből és politikai döntéshozókból áll.

 

Az IKT-alkalmazások már ma is segítenek a betegek érdembeli tájékoztatásában és az európai egészségügyi rendszereket érintő kihívások – mint az elöregedő társadalom, a krónikus betegségek gyakoribbá válása, az egészségügyi szakemberek hiánya és a költségvetési megszorítások – kezelésében, például a távdiagnosztika és –kezelés és a betegek adatainak az egészségügyi szakemberek közötti biztonságos megosztása révén. Azonban számottevő potenciál rejlik az e-egészségügy jövőbeni, nagyarányú továbbfejlesztésében is, mely lehetővé teheti az egészségügyi dolgozók számára, hogy több időt szenteljenek a betegeknek, fokozhatja a betegek és az idősek önsegítési képességét és függetlenségét, továbbá segítségével új, modellezés alapú diagnosztikai módszerek kifejlesztésére nyílik lehetőség. Az e-egészségügy népszerűsítése az európai digitális menetrend kulcsfontosságú célja.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az e-egészségügyben hatalmas lehetőség rejlik abból a szempontból, hogy valamennyi európai polgár számára jobb és fenntartható egészségügyi ellátást nyújthassunk. Az e-egészségüggyel foglalkozó munkacsoport elvárásaim szerint kreatívan végiggondolja majd a digitális területen az egészségügyi ellátás nyújtása és az ellátásban való részesülés, továbbá egészségünk megóvása szempontjából az eljövendő években várhatóan jelentkező következményeket és lehetőségeket.”

John Dalli, európai egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos elmondta: „Véleményem szerint az e-egészségügyi eszközök révén több embernek tudunk fenntarthatóbb és hatékonyabb módon jobb ellátást biztosítani. Európában egyértelműen szükség van az e-egészségügyben rejlő lehetőségek kiaknázására annak érdekében, hogy a betegeknek szóló konkrét megoldásokat tudjunk kidolgozni: a krónikus betegségek kezelésére szolgáló innovatív eszközök vagy a távgyógyítás alkalmazása az egészségügyi dolgozók létszámhiányának enyhítésére csak példák az IKT-eszközöknek az egészségügyben képviselt óriási hozzáadott értékére. Feltétlenül szükséges, hogy kezdeményezésünket interoperábilis IKT-rendszerek és orvostechnikai eszközök egészítsék ki annak érdekében, hogy a betegek élni tudjanak a határokon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételének jogával. Az IKT abból a szempontból is fontos eszköz, hogy segítséget nyújthat a fenntarthatóság elérésére és az egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségek rendezésére irányuló törekvéseinkben.”

Az e-egészségügyre vonatkozó, a közelmúltban elvégzett felmérés szerint a kórházak még nem használják ki teljes mértékben az IKT-ban rejlő lehetőségeket. Noha a legtöbb kórház rendelkezik széles sávú internetkapcsolattal, csak 4%-uk biztosít a betegek részére az orvosi adataikhoz való online hozzáférést.

Az e-egészségügyi munkacsoport tanácsot fog adni a Bizottságnak a tekintetben, hogy hogyan lehetne felszabadítani az e-egészségügyben rejlő lehetőségeket a biztonságosabb, jobb és hatékonyabb európai egészségügy érdekében, többek között a diagnosztika, a megelőzés és a gyógykezelés területén. A csoport gondosan meg fogja vizsgálni, hogyan lehetne megvalósítani az e-egészségügyi szolgáltatások és technológiák közötti európai uniós interoperabilitást.
A csoport ezenkívül feltárja az e-egészségügyi, a távorvoslási és a szociálpolitikai kezdeményezések közötti kapcsolatokat is.
A munkacsoport figyelembe fogja venni az aktuális uniós szintű szakpolitikai fejleményeket, beleértve az európai digitális menetrendet, az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerséget és a betegeknek a határokon átnyúló orvosi ellátáshoz való jogáról szóló, a közelmúltban elfogadott irányelvet, de munkájának középpontjában a jövő és annak vizsgálata fog állni, hogy az innováció milyen szempontból lehet hasznos az egészségügyi rendszerek és a társadalom egésze számára.

A Bizottság több mint 20 éve hajt végre beruházásokat az e-egészségüggyel kapcsolatos kutatások terén. Az első e-egészségügyi cselekvési terv 2004. évi útnak indítása óta a Bizottság célzott szakpolitikai kezdeményezések kifejlesztésén fáradozik, amelyek célja az e-egészségügyi technológiák EU-szerte történő, széles körű elfogadásának támogatása.

Az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának részeként 2010-ben útnak indítottak két úttörő kezdeményezést, az európai digitális menetrendet és az Innovatív Uniót. Mindkét kulcsfontosságú kezdeményezés jelentős szerepet szán az e-egészségügy számára: az európai digitális menetrend számos célzott e-egészségügyi tevékenységet és célkitűzést tartalmaz a fenntartható egészségügy, valamint a méltóságteljes és független életvezetés IKT-alapú támogatására irányuló szélesebb körű stratégia részeként. Az Innovatív Unió stratégiája bevezeti az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség kísérleti szakaszának koncepcióját, amelyet 2011-ben indítanak el.

Jelenleg zajlik az Európai Bizottságnak az e-egészségügyről szóló nyilvános konzultációja. A konzultáció során kapott válaszokat felhasználják a 2012–2020-as e-egészségügyi cselekvési terv előkészítése során; a Bizottság a tervet 2011 vége előtt fogja bemutatni. Ez a folyamat hozzá fog járulni a betegségek pontosabb diagnosztizálására, korai felismerésére és kezelésére irányuló jövőbeli kutatási tevékenységek meghatározásához, amelyben különösen a betegeknek nyújtott személyre szabott támogatás és a modellezési és szimulációs technikák játszanak kiemelt szerepet.

Május 2-án a Bizottság létrehozta az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos innovációval foglalkozó irányítóbizottságot. Az EU vezette irányítóbizottság keretében megvitatásra kerül, hogyan javítható az idősek egészsége és életminősége, hogyan növelhető az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága és hogyan teremthetők új növekedési és piaci lehetőségek Európában.

Forrás: Europa.eu